Tasarım

Tasarım Nedir?

Tasarım; ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bu kapsamda; “bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalari hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri” içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin, kendileri veya bir parçaları yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümleri hukuki koruma altına alınır. Tescilli tasarımlar; başvuru tarihlerinden itibaren 5 yıl süreyle korunmakta olup başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.

Tasarım Tescil Şartları Nelerdir?

Tasarım; yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunur.

-Yenilik:
Bir tasarımın aynısı;
a)Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
b)Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,
dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak; tasarımlar sadece küçük
ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa yenilik şartının sağlandığı söylenemez.

-Ayırt Edicilik
Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim;
a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı
üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir

Bir Ülkede Tescil Edilen Tasarım Tüm Ülkelerde Geçerli midir?

Bir ülkede tescil edilen Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamen yanlıştır. Türkiye’de başvurusu yapılan ve tescil edilen bir tasarım sadece Türkiye sınırları içinde söz konusu kanunun getirdiği koruma hakkından yararlanır. Bu nedenle, ayrıca koruması istenilen her ülkede, o ülkenin mevzuatına göre başvuruda bulunularak tescil ettirme imkanı vardır. Lahey anlaşmasına katılım sonucunda Tasarımların Uluslararası Tescilinin WIPO aracılığıyla yapılması sonucunda birden fazla ülkede tek bir ücretle, tek bir büro vasıtasıyla koruma sağlanabilecektir.

Yurtdışında Tasarım Başvurusu

Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerden herhangi birinde tasarım tescili yaptırmak isteyenler, ilgili ülke mevzuatına göre o ülkede ikamet eden bir vekil kanalıyla başvuruda bulunarak tasarım tescili elde edebilir. Yurt dışındaki vekil adresleri Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan temin edilebilir. Uluslararası başvuru yapabilmek için, söz konusu tasarımın Ulusal Ofislerce önceden tescil edilmiş olması yada tasarım tescil başvurusunda bulunulmuş olması gerekmemektedir. Görsel anlatımlar yayın erteleme yada hemen yayın talebinde bulunmaması durumunda uluslararası tescil tarihinden 6 ay sonra Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından Uluslararası Tasarım Bülteninde yayınlanır. Uluslararası başvuru ile koruma talep edilen ülkeler arasında Türkiyenin de yer alması durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu tescili talep edilen tasarımlara ilişkin sadece bibliyografik bilgileri (başvuru sahibi,tasarımcı,vs….) Tasarım Bülteninde yayınlar. Tasarımlara ait görsel anlatımlara Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) web sitesinden veya Türk Patent ve Marka Kurumu resmi internet sitesinde yer alan linkler aracılığıyla ulaşılabilir. Uluslararası Ofise yapılan doğrudan başvurularda başvuru kesinleşme tarihi, uluslararası tescil tarihi olmaktadır. Bununla beraber,sadece 1999 metnine göre yapılmış bir uluslararası başvuru Ulusal bir Ofis aracılığıyla Uluslararası Büroya gönderilmiş ise, Ulusal Ofisin uluslararası başvuruyu aldığı tarih (kesinleşme kriterlerini sağlıyorsa) uluslararası tescil tarihi olarak kabul edilmektedir.