SSS

Marka

Bir markanın tanımlı özellikleri,o markayla ilgili ürün ve hizmetlerin tercih edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Patent

Patent, izin olmadan başkalarının buluşu üretmesini,kullanmasını, satmasını belirli süre boyunca engeller.

Tasarım

Herhangi bir ülkede tescil edilen Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamen yanlıştır.

Coğrafi İşaretler

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olmak üzere iki grupta anılırlar.

Fikir ve Sanat Eserleri

İlim edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanatlar eserleri veya sinema eserleri -özelde: kitap, makale, beste, güfte, raks, pandomim, vs.- olarak kabul edilen fikri yaratımlar üzerindeki haklar özellikleri nedeniyle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır.

Hukuk

Toplumsal yaşamı düzenlemek için, uygulanması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütününe denir.