Marka

Marka Nedir?

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerinin bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Markalaşmak Neden Önemlidir?

Markanın özellikleri, ürün ve hizmetlerin tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Tüketicilerin büyük çoğunluğu markayı bir sembol veya imaj olarak algılayarak, kendisini o markaya bağımlı hisseder, ihtiyaç duyduğunda veya tavsiye etmek durumunda kaldığında farkında olmadan kendisi için önemli hale gelen bir sembol olarak gördüğü markayı başkalarına tavsiye eder. Bu nedenledir ki  ancak ve ancak markasallaşma sürecini tamamlamış bir işletmeden ticaret hayatı içerisinde başarılı olması beklenebilir.

Marka Tescili Nasıldır?

Ülkemizde marka koruması; seçmiş olduğunuz işaretin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmesi yoluyla elde edilir. Tescil süreci meşakkatli bir süreç olup, bu sürecin her aşamasının profesyonelce takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda büromuz marka uzmanları, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka başvurularının gerçekleştirilmesi ve akabinde marka tescil işlemlerinin takip edilmesinde müvekkillerine hizmet vermektedir. Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında önemli yaptırımlar getirilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen bir marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlar. Türkiye’de tescilli bir marka Türkiye sınırları dışında herhangi bir koruma sağlamaz.

Marka tescil başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır, başvurudan sonraki süreç nasıldır?

Marka tescil işlemleri ortalama 8 ayda sonuçlanmaktadır. Tarafımızca hazırlanan evraklar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde yaklaşık üç ay süre ile Resmi Marka Bültenin’de yayınlanır. Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir.Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde Kurum kararlarına itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine Kurum kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine postayla bildirilir. Başvurulara itiraz gelmesi halinde başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri bir yılı aşabilmektedir.

Marka Koruma Süreleri Ne kadardır?

Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

Markanın Kullanımı Zorunlu mudur?

Evet. Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. (6769 Sayılı SMK m.9/1).

Markanızı Uluslararası Tescil ettirmek Mümkün mü?

Evet. Ancak Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka başvurusunda bulunmak için Türkiye’de tescilli ya da başvuru halinde bir markanızın bulunması zorunludur. Türk Patent ve Marka Kurumun nezdinde kayıtlı başvuru halinde ya da tescilli markası bulunmayanlar yeni bir marka ulusal başvurusu yaparak bu başvuruyla aynı anda uluslar arası marka başvurusunda bulunabilirler. Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun WIPO’ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (Türk Patent ve Marka Kurumu) tarafından alındığı tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar.Ulusal ofis tarafından iki ay içerisinde gönderilebilmesi için başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir. Uluslararası bir marka başvurusunun, WIPO tarafından belirlenen ülkelere bildirim tarihinden itibaren, ülkelerin tercihine göre en çok 12 veya 18 aylık süreler içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Ülkeler tarafından tercih edilen sürelere http://www.wipo.int/madrid/en/ adresinden ulaşılabilir. Sonraki belirleme, uluslararası başvurunun ilk yapıldığı sırada tescil talep edilmeyen akit taraflardan bazılarında daha sonra tescil talep edilmek istenildiğinde, yeni bir uluslararası başvuru yapmak yerine önceki uluslararası tescilin bu ülkelere de genişletilmesi talebinde bulunulmasıdır. Yeni bir başvuru yapmak yerine sonraki belirleme talebinde bulunulması hem başvurunun daha düşük bir ücretle yapılmasını sağlayacak hem de bütün ülkelerde tek bir uluslar arası tescille koruma elde edilmesini sağlayarak, yenileme, devir, sahip bilgileri değişikliği gibi işlemlerde işlem kolaylığı ve maliyet avantajları sağlayacaktır. Bir uluslar arası başvurunun belirlenen bir ülke tarafından reddi durumunda bu ret kararına karşı itirazlar ilgili ülkenin Marka ve Patent Ofisine doğrudan yapılır. Bu tür itirazlarda Marka ve Patent Ofisleri genellikle vekil kullanılmasını zorunlu tutmaktadır.