Anayasa Mahkemesi’nden bir iptal kararı daha

Anayasa Mahkemesi’nin 24.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 09.04.2014 tarih ve 2013/147 E. 2014/75 K. sayılı kararı ile; 555 Sayılı Marka KHK’nın 42. Maddesinin 1. Fıkrasının  14. maddeye aykırılık, (ancak 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki 3 ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz)” şeklindeki c bendi, Anayasa’nın 91. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Related Posts