Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin 29.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 29.01.2014 tarih ve 2013/100 E. 2014/14 K. sayılı kararı ile; 551 Sayılı Patent KHK’nın 158. Maddesinin 2. Fıkrasının “156. madde hükmüne göre, kendisine karşı açılan hükümsüzlük davası sonuçlanıncaya kadar, faydalı model belgesi sahibi, bu belge ile doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri süremez.” şeklindeki birinci cümlesi, Anayasa’nın 91. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

 

Related Posts