Month

Şubat 2019
Anayasa Mahkemesi’nin 24.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 09.04.2014 tarih ve 2013/147 E. 2014/75 K. sayılı kararı ile; 555 Sayılı Marka KHK’nın 42. Maddesinin 1. Fıkrasının “ 14. maddeye aykırılık, (ancak 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki...
Read More
Anayasa Mahkemesi’nin 29.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 29.01.2014 tarih ve 2013/100 E. 2014/14 K. sayılı kararı ile; 551 Sayılı Patent KHK’nın 158. Maddesinin 2. Fıkrasının “156. madde hükmüne göre, kendisine karşı açılan hükümsüzlük davası sonuçlanıncaya kadar, faydalı model belgesi sahibi, bu belge ile doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri süremez.” şeklindeki birinci cümlesi, Anayasa’nın 91....
Read More