Marka

Bir kişi tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin diğer kişiler tarafından üretilen mal ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan her türlü işaretten oluşabilen sınai hak türüdür. Markaların, menşei gösterme, kaliteyi garanti etme, reklam, alıcıyı çekme ve itibar kazandırma gibi fonksiyonları bulunmaktadır.

Patent, sadece buluşlar üzerinde koruma sağlayan sınai hak türüdür. Genel kanının aksine tüm sınai hakları kapsamamaktadır. Patent/faydalı modelden bahsedebilmek için teknik bir soruna teknik bir öğretiyle cevap veren bir buluşun mevcudiyeti gereklidir. Patent/Faydalı Model, marka ve tasarım birbirinden farklı sınai hak türleri olup; bir buluşun patent almaya hak kazanması için tüm dünya çapında yeni olması ilk koşuldur.

Tasarım

Bir ürünün tümü veya bir parçasının görünüm özellikleri üzerinde koruma sağlayan bir sınai hak türüdür.

4ERTEM MARKA PATENT DANIŞMANLIK

4ERTEM MARKA PATENT DANIŞMANLIK, 40 yılı aşkın hukuki tecrübe ve birikimleriyle faal olan ve Av. Berkem ERTEM öncülüğünde 2008 yılından bu yana da Fikri Mülkiyet Hukuku ile patent ve marka vekilliği alanında hizmet veren bir kuruluştur
Neler Yapıyoruz?

Hizmetlerimiz

Marka

Marka; sicilde gösterilebilir olma koşuluyla; kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olarak ayırt edici her türlü işaretten oluşabilir.

Patent

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent,buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini,kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Tasarım

Tasarımlar tescil tarihlerinden itibaren 5 yıl süreyle korunmakta olup başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.

Coğrafi İşaretler

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar.Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı menşe adı olarak anılır.

Fikir ve Sanat Eserleri

İlim edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanatlar eserleri veya sinema eserleri -özelde: kitap, makale, beste, güfte, raks, pandomim, vs.- olarak kabul edilen fikri yaratımlar üzerindeki haklar özellikleri nedeniyle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır.

Hukuk

Kişinin temel hak ve özgürlüklerini, vatandaşlarının huzurunu hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak derecede sınırlayan politik, ekonomik ve sosyal bütün engelleri kaldırır. Hukuk devletinde, idarenin işlemleri yargısal denetime tabidir, mahkemeler bağımsızdır, hak ve özgürlükler anayasal güvence altındadır.
Korumak istediğiniz değerler mi var?

Bizi hemen arayın : (90)312 419 60 89

bilgi@4ertem.com
·   Pazartesi – Cuma 09:00-18:00

Uzmanlarımıza Danışın

Şimdiye kadar yaptıklarımız

Neden Biz?

0+
Marka
0
Patent
0
Dosya
0+
Mülkiyet Hakkı

Makaleler