Bizden Haberler

Anayasa Mahkemesi’nin 24.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 09.04.2014 tarih ve 2013/147 E. 2014/75 K. sayılı kararı ile; 555 Sayılı Marka KHK’nın 42. Maddesinin 1. Fıkrasının “ 14. maddeye aykırılık, (ancak 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz....
Devamı
Anayasa Mahkemesi’nin 29.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 29.01.2014 tarih ve 2013/100 E. 2014/14 K. sayılı kararı ile; 551 Sayılı Patent KHK’nın 158. Maddesinin 2. Fıkrasının “156. madde hükmüne göre, kendisine karşı açılan hükümsüzlük davası sonuçlanıncaya kadar, faydalı model belgesi sahibi, bu belge ile doğan...
Devamı